1/32
Newyddion Diweddaraf

September 4, 2018

September 4, 2018

Please reload

Saif Ysgol y Bannau ar gyrion tref Aberhonddu ym Mhowys, o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’n gwasanaethu dalgylch eang drefol a gwledig o Aberhonddu hyd at y ffin gyda Lloegr.


Lleolir yr ysgol gerllaw’r Ganolfan Hamdden gyda thir gwyrdd o’i chwmpas a golygfeydd hyfryd o’r Bannau a chefn gwlad Sir Frycheiniog..

 

Dynodir yr ysgol fel Ysgol Gynradd Gymraeg sydd yn darparu addysg gyfrwng Gymraeg ar gyfer plant o 4-11 oed. Rhoddir lle amlwg i’r Gymraeg yn nysgu a bywyd dydd i ddydd yr ysgol. Anogir y disgyblion i siarad Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth ac hefyd y tu allan.

Croeso i Ysgol y Bannau
Cysylltiadau Defnyddiol

© 2016 by Ysgol-y-Bannau.